A Törökbálint anno...

Több év munkájának eredménye az amit katalógusunk tartalmaz. Évek óta gyűlnek a régi fényképek, képeslapok, irományok, múzeumi tárgyak. Hogy egy helytörténeti gyűjteményben ezek megtalálhatók, az többé-kevésbé természetes. Ugyanakkor elérni, megnézegetni őket, böngészgetni közöttük a világháló szolgáltatásaival, ma még korántsen mindennapos. Nem feltétlenül azért, mert a helytörténeti gyűjteménytől idegenek lennének korunk informatikai eszözei. Sokkal inkább azért, mert a jól használható, jól kereshető rendszer felépítésének alapját a bemutatni szánt tárgyak, képek mögött megbúvó információk felkutatása, rendszerezése termeti meg. Mélyre kell hajolnia annak, aki ezeket az információkat össze szeretné gyűjtögetni, alázattal szedegetni össze, aprólékosan kutatva a múlt homályába vesző személyek és emlékek után. De aztán összeállnak a tudnivalók, a megsárgult képről visszatekintő személyek nevei, életük fontosabb adatai, s így emlékük megmarad mindannyiunknak.  

S egyszer majd a nagyvilág valamely távoli sarkában valaki rátalál a dédszülei esküvői fényképére...

Volf György

Intézményünk névadója Törökbálinton született német családban 1843. október 3-án. Nyelvészprofesszorként, a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként halt meg 1897. szeptember 13-án, Budapesten.

Volf György Budapesten végezte középiskolai tanulmányait, majd a budapesti egyetemen hallgatott klasszika-filológiai, magyar és német
nyelvi és irodalmi előadásokat. 1869. áprilistól egy évig helyettes tanár volt a fővárosi IV. kerületi főreáliskolában. 1872-ben rendes tanár a II. kerületi, 1873-ban pedig az akkori VI. kerületi főreáliskolában. Néhány évvel később a tanárképző-intézet gyakorló főgimnáziumához nevezték ki, melynek 1890-ben igazgatója lett. Az
MTA 1877-ben levelező tagjává, 1894-ben rendes tagjává választotta. 1897-ben a budapesti tanárvizsgáló bizottság alelnöke és az akadémia nyelvtudományi bizottságának elnöke lett.

Nyelvtudományunk történetében főként a középkori magyar szövegek kiadásával örökítette meg nevét. A nyelvemlékekkel való foglalkozás vezette a honfoglaláskori műveltség kérdéseinek tárgyalásához.

Részlegeink

A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény két épületben működik.

Volf György Könyvtár

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 83.

volfkonyvtar@torokbalint.hu

Intézményvezető: Weigl Zsolt

Nyitvatartás: 

Hétfő 10-18 óra
Kedd 10-18 óra
Csütörtök 10-18 óra
Péntek 9-15 óra
Szombat 9-13 óra

Falumúzeum

2045 Törökbálint, Baross Gábor utca 17.

Vezetője: Papp Nikolett

Nyitvatartás: 

péntek-szombat-vasárnap 14-18 óráig

Ettől eltérő látogatási időpontot a 06-20-293-7584-es telefonszámon lehet egyeztetni.Munkatársaink

Bálint Zsuzsanna végzi a képi anyag (fotók, képeslapok, képzőművészeti alkotások) rendszerezését, feltöltését a katalógusba.

Boldog Lajosné (sz. Weigl Anna) a Falumúzeum több, mint két évtizedes fennállása óta gyűjtötte, kezelte és bemutatta a Helytörténeti Gyűjtemény tárgyi emlékeit. Emellett értékes visszaemlékezéseivel segítette a képi és tárgyi anyaghoz kapcsolódó adatok összegyűjtését. Egy élő lexikon volt páratlan arc- és névmemóriával.  2023-ban elhunyt, pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára.

Pertl István helytörténeti kutatásaival, képekkel és szöveges információkkal gazdagítja a gyűjteményt.

Schmidtka Andrea végzi a szöveges dokumentumok digitalizálását, a képi anyagok javítását, esetenként források felkutatását.

Stánicz Katalin segíti a katalógus feltöltését.

Turai István feladata a szöveges, valamint mozgóképi anyag digitalitálása, feltöltése. Ezen kívül végzi a Falumúzeum tárgyi emlékeinek dokumentálását, fényképezését és feltöltését a katalógusba.