Újdonságok

2018. szeptember 20.

 • Új dokumentum a Törökbálint anno... honlapon: "Hetven éves a törökbálinti református gyülekezet. Ez a kiadvány az elődök előtt tiszteleg. Azok előtt, akik - önálló templomépület nem lévén - maguk épültek fel "élő kövekké", és hétről hétre összegyűltek, hogy egy asztal körül dicsérjék az Urat. ... "  (DK019)

Újdonságok

2018. augusztus 28.

 • Keszler Anna 1882-1968 (férje Nyikos Lajos) életrajza, búcsúztatása és visszaemlékezései magyar és német nyelven. (Leltári száma: DM5572 és DM5573)
 • A Törökbálinti Községi Újság (később Törökbálinti Újság) feldolgozása kiegészült a 2003-2009 közötti időszakból történt válogatással: visszaemlékezések, jelentősebb események, a helyben vagy országosan ismert, törökbálinti kötődésű emberek életútja, munkássága, régészeti feltárások.
  (Szabad tárgyszó = "Községi Újság, 2007.07-től Törökbálinti Újság" ÉS az összetett keresésben a korskálán beütve: 2003 ill. 2009)

Újdonságok

2018. április 19.

 • "Múltidéző Képeslapok Törökbálintról, a 20. század első feléből". A törökbálinti helytörténeti gyűjtemény (Falumúzeum) képeslapgyűjteményének válogatott kiadása. A kötet magyar és német nyelven tartalmazza a képek leírását valamint a lapokon szereplő szövegek értelmezését. Leltári száma: DK016
 • "Egy hajdanvolt német település a főváros árnyékában II." Négy helytörténeti tanulmány Törökbálintról. Leltári száma: DK017
 • Régi képek a TTC múltjából, 200 fénykép. Szabad tárgyszó = labdarúgás.

Újdonságok

2018. március 26.

 • Magos Béla: Törökbálint és Diósd lakodalmas szokásai. Az Ethnographia-Népélet folyóiratból készült bővített különlenyomat hasonmás kiadása.
 • Franz Schunbach sz. Gulyás Ferenc festőművész grafikái, melyeket a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szakképzése során készített az 1930-as években.
 • A Néprajzi Múzeum gyűjteményéből páratlan, munka közbeni felvételek a törökbálinti kőbányáról 1930-ból.
 • A Néprajzi Múzeum gyűjteményéből Andrásfalvy Bertalan 1954-ben fényképezett képei a törökbálinti pincékről, pincesorról.

Újdonságok

 • Tóth Emese interjúja Garai Gyuláné Rózsikával, aki termelőszövetkezeti elnök majd tanácselnök volt Törökbálinton. A riport 2015-ben készült.
 • Összesen 300 óvodai, iskolai, elsőáldozási fénykép, köztük képek a törökbálinti első óvodáról és óvónőjéről, Metzker Annáról az 1890-es évekből.
 • Új rendezési lehetőségekkel bővült a rendszer, melyekkel időrend szerinti sorrendben lehet a tételeket megtekinteni:   

Kor: növekvő

Kor: csökkenő

Újdonságok

2018. január 5.

 • A 70 éves Lendvai Károly Férfikórus emlékfüzete, 1994
 • A 90 éves Lendvai Károly Férfikórus jubileumi kiadványa, 2014
 • Hollenzer László műemlékfotográfus egyedülálló felvételei a Majláth kastélyról, az épületről, a díszlépcsőről, a kastély belső termeiről
 • Merl, Pénzes, Kern, Domanics családok fényképei

Újdonságok

2017. november 16.

 • A Belgiumban élő Edgar Hermans "Kedves Magda" című rövidített írása édesanyjáról,   Horváth Magdáról, akinek gyermekként el kellett hagynia a szülőhazáját, Magyarországot.
 • A rendelkezésünkre álló valamennyi fénykép, amelyen népviseletbe öltözött személy látható.
 • A Scheirich és Heller családok fényképei.
 • Fényképek, amelyeken Szakály Mátyás látható.


Újdonságok

2017. október 19.

 • "Bölcsődei élet Törökbálinton" címmel foglalta össze Ásó Csabáné a törökbálinti bölcsődék történetét az 1948-ban megnyílt első intézménytől napjainkig
 • Állami hanggyár - újságcikk a Rácz zugban működő stúdió létrejöttéről
 • A Grimm és Allmann család fényképei

Újdonságok

2017. augusztus 24.

 • Scheirich Antal írása: Az én kedves kis falumban ... - emlékezések a régi iskoláról
 • Fényképek a bölcsődékről
 • Légifelvételek Törökbálintról 1988. körül
 • A Mária kongregáció fényképei
 • A Czink, Mondok, Gergete, Joszt, Steinhauser család fényképei

Újdonságok

2017. július 1.

 • Magyar és német nyelven bemutatkozik a Törökbálinti Hagyományőrző Svábkórus.
 • "A mi iskolánk Bálint Marci bácsi idejében -- Törökbálint, 1956-1971" c. könyv. Visszaemlékezések Bálint Márton iskolaigazgatóról és a törökbálinti Általános Iskoláról.
 • Székács Ákos, törökbálinti ötvösművész munkái, fényképeken, videofilmen. Ismertető a szakmai pályafutásáról.
 • Videofilm Székács Ákos 2007-ben rendezett kiállításáról. A művész bemutatja a kiállítás tárgyait, valamint a zománcképek készítésének technikáját. A film látogatást tesz Székács Ákos műtermében/műhelyében is.
 • A Troll család fényképei.

 • A Kocsmár/Tímár/Egeresi család fényképei.

Újdonságok

2017. június 9.

 • Dr. Virágh István életrajza, diplomata pályafutása: A felsővári "Kreiclitől" a nemzetközi diplomácia szintjére címmel
 • Dr. Sibalszky Zoltán visszaemlékezése Margitai József kormányfőtanácsos és családja törökbálinti életére 1919-1940 között
 • Gauland János írása a Tornádó zenekar törökbálinti megalakulásáról
 • Gyarmati Mihály: az 1773-as keletkezésű térkép értelmezése
 • A Mann/Virágh család fényképei
 • A Horváth/Szvoboda család fényképei
 • A Damásdi család fényképei
 • Volf Irma: Nagyapám c. írása. Volf Irma ebben az írásában nagyapja (nagyszülei) és érintőleg édesapja, Volf György nyelvésznek állít emléket.

Hírek

Újdonságok

2017. április 23.

A honlapra felkerült újdonságok 2017. március 31-e után:
Csébfalviné Szalay Erika diplomamunkájának magyar fordítása: Sitten und Bräuche in Törökbálint -- Szokások és hagyományok Törökbálinton.
Pettinger-Szalma Vendel tanulmánya: Önéletrajzi elemek Zimándy Ignác polemikus röpirataiban. 
A Kegyeleti park sírkövei, síremlékei a feliratok leírásával együtt.
A Törökbálinti Falumúzeum leltárában szereplő konyhai tárgyak és eszközök.
Törökbálintot bemutató szórólap, készült 2000-ben

Készülünk a nyilvános bemutatóra

2017. március 10.

Katalógusunkba a nyilvános bemutató idejére, mely 2017. március 31-én lesz, közel 2000 tétel került feltöltésre. Több száz régi képeslap böngészhető az 1900-as évektől 1960-ig. A képeslapok felvitelénél ügyeltünk arra, hogy az azokon olvasható üzenetek is rögzítésre kerüljenek. A Törökbálinti Községi Újságban és
Kerhelyiség-ben megjelent, múltat idéző cikkek digitalizálva, teljes szövegükkel olvashatók, kereshetők. Wittinger Antal és Zeiss Ferenc Törökbálintról szóló - magyar és német nyelvű - könyvei mellett számos tanulmány, diplomamunka lelhető fel a katalógusban, miként az 1970-1984 közötti időszak krónikái is. Katalógusunk két filmet is tartalmaz, az egyik a törökbálinti németek 1946-os elűzéséről szól, a másik a kihaló helyi sváb dialektust szólaltatja meg.

Leltár a Falumúzeumban

2017. március 10.

A katalógus a Helytörténeti Gyűjtemény - közismertebb nevén: a Falumúzeum -tárgyi anyagának egy részét is bemutatja. A gyűjtemény konyhai eszközeinek feldolgozása - fényképezése, leltározása - jelenleg is folyamatban van.