Újdonságok

2021. július 25.

Oravecz István törökbálinti fotói, amelyek a művelődési ház kiállításán is láthatóak voltak, valamint 2010-ben készített több tucat légífelvétele Törökbálintról.

Ha az Alkotó/készítő keresési szempontnál az ő nevét választjuk ki, akkor valamennyi fotója látható.

Pertl István törökbálinti felvételei különböző témákban sok-sok képpel gazdagította a gyűjteményt.

Alkotó/készítő keresési szempontnál az ő nevét kiválasztva, majd a találatokat Leltári szám csökkenő sorrendbe rendezve láthatjuk ezeket a fotókat.

95 éves a Lendvai Károly Férfikórus. Ünnepi kiadvány, leltári száma: DM054, kiállítás a művelődési házban, címre keresve: Férfikórus 2019 - 95 éves kiállítás.

Süssen - Törökbálint 25 Jahre /év - 2015 című ünnepi katalógus a süsseni tanácsházán megrendezett kiállításról, melynek témája a Süssen és Törökbálint közötti partneri viszony 25 éves története volt. Leltári száma: DM7563.

Törökbálint krónikája 1990-1998 című kötet a rendszerváltás utáni első nyolc év kiemelkedő eseményeit, történéseit foglalja össze képekkel illusztrálva. Leltári száma: DK7612.

Újdonságok

A "Volt egyszer egy OMÜV" című összeállítás a Törökbálinti Ruházati és Szolgáltató KTSz-ből - később OMÜV - szövetkezet közel 70 éves történetét írja le. Az egykor a semmiből, kényszerből létrejött, a szocializmus nehezített viszonyai idején kiemelkedően eredményes szövetkezet 2020-ra szó szerint semmivé vált. Leltári száma: DM071

A "Mesél a múlt" sorozat keretében került kiadásra az a kötet, amely fényképekkel gazdagon illusztrálva vezeti végig az olvasót a törökbálinti fúvószenekarok történetén a legkorábbi emlékektől napjainkig. Leltári száma: DK026

Újdonságok


Szandházok, Szabók, Dümmerlingek (egy művész-család 100 éve) címmel olvasható ifj. Dümmerling Ödön építész családtörténete. Ő az írást "önéletrajznak" nevezte, amelyben családja bemutatása után saját önéletrajzának megírásához is eljutott volna, de munkáját nem tudta befejezni, a történet édesanyjánál abbamaradt.

A családnak több kiemelkedő szobrász, festő és építész tagja volt, élettörténetük és szakmai pályafutásuk ismertetésével ifj. Dümmerling Ödön hiteles művészettörténeti képet tár az olvasó elé a XIX. század második felétől a XX. század első feléig.

Leltári száma: DK022

Újdonságok

Két törökbálinti elemi iskolai bizonyítvány került a rendszerbe. Mindkettő háborús időszakra esik, az első ill. a második világháború idejére.

 • Az egyiket az 1. osztályos Gilmayer (később Bálint) Márton részére állították ki az 1917/18-as tanévben. Az 1918/19-es tanévet a vesztes első világháború és a forradalmak következtében bizonyára nem lehetett rendesen megtartani, hiányoztak a tanítók, a helyettes tanító év végén osztályzás helyett ennyit írt be: "A követelményeknek megfelelt." Az 1920/21-es, Trianonnal terhelt tanévben félévkor megint csak nem értékelték a tanulókat, csak év végén. Leltári száma: DI022
 • A másik bizonyítványt Milkovits István részére állították ki az 1943/44-es tanév végén. A második világháború miatt az 1943/44-es és az 1944/45-ös csonka tanévekben elmaradt a féléves értékelés. A bizonyítvány aláírója az előző bizonyítvány tulajdonosa, aki az első évben Gilmayer Márton, utána már Bálint Márton néven, mint tanító, majd iskolaigazgató írta alá a bizonyítványt. Leltári száma: DI021

Hans Baur svájci villamosmérnök közel 30 évig dolgozott a Ganz-gyárban, villanyvasutak tervezésével foglalkozott. Felesége családja révén sok szállal kötődött Törökbálinthoz. Az ő hagyatékából került elő két 1901-es keltezésű katalógus, az egyik a gyár villanymeghajtású villamosait és ipari járműveit ismerteti. Közte láthatók a budafoki HÉV vonal járművei és vonalvezetése is. Ezt a vonalat hosszabbították meg 1914-ben Törökbálintig. Leltári száma: DM058.

A másik katalógus a gyár villanymeghajtású autóit (troli) ismerteti, 1901-ben!!! Leltári száma: DM057.

Újdonságok

Törökbálinti viseletek és népszokások címmel jelent meg a "Mesél a múlt" sorozat második kötete, melyben Törökbálint hagyományaiból a népviselet és az itt élők hétköznapi, ünnepi szokásai gazdag képanyaggal kerülnek bemutatásra. A kötet magyar és német nyelvű. Leltári száma: DK021

Újdonságok

A Törökbálinti Cantabile Kórus fennállásának 20 éves évfordulójára 2016-ban kiadott emlékfüzete. Leltári száma: DM052

A 95 éves Lendvai Károly Férfikórus emlékfüzete. Leltári száma: DM054

Megemlékezés Mersei Antal sz. Meichl atya, püspöki tanácsos tb. főesperesről születésének 100. évfordulóján. Ő alapította Érd-Parkvárosban a Kármelhegyi Boldogasszony Egyházközséget és építtette templomát 1992-ben. Leltári száma: DM056

Újdonságok

"A jezsuita rendháztól az új tüdőgyógyintézetig - A törökbálinti kastély története" c. írásban gazdag forrásgyűjteményen keresztül nyerhetünk képet a kastély tulajdonosairól, mindennapi életéről, a tüdőgyógyintézet történetéről a kezdetektől napjainkig. A szárazabb adatok közé ékelt írások a régi Törökbálint hangulatát is felidézik. Leltári száma: DM051.

Újdonságok

2019. január 16.

 • Szakály Mátyás karnagyról, Budaörs díszpolgáráról készült videofilm. Leltári száma: V0008

 • A Törökbálinti Városszépítő Egyesület emlékfüzete, mely 2016-ban készült, az Egyesület 30 éves tevékenységét mutatja be. Leltári száma: DM049

Újdonságok

2018. december 19.

 • Törökbálinton az egykori diákok szeretettel emlékeznek egykori tanárukra, Tömör Károlyra. Senki nem gondolta, hogy milyen hányatott, nehéz sors jutott neki osztályrészül. Életútját kutatta és írta le Besenyei Vendel, a Jászság helytörténeti kutatója. Leltári száma: DU429.
 • Az 1993 és 2008 között megjelent TörökBálint újság cikkei közül több, mint 100 került feldolgozásra. A cikkek tartalma: visszaemlékezések, jelentősebb események, a helyben vagy országosan ismert, törökbálinti kötődésű emberek életútja, munkássága. (A cikkek elérhetősége: Szabad tárgyszó = TörökBálint újság)
 • Feltöltésre került Takács Tibor Császármadár című történelmi regénye, mely Török Bálint fordulatokban gazdag életútját mutatja be. A regényt 2001-ben az Önkormányzat felkérésére írta. 

Újdonságok

2018. szeptember 20.

 • Új dokumentum a Törökbálint anno... honlapon: "Hetven éves a törökbálinti református gyülekezet. Ez a kiadvány az elődök előtt tiszteleg. Azok előtt, akik - önálló templomépület nem lévén - maguk épültek fel "élő kövekké", és hétről hétre összegyűltek, hogy egy asztal körül dicsérjék az Urat. ... "  (DK019)

Újdonságok

2018. augusztus 28.

 • Keszler Anna 1882-1968 (férje Nyikos Lajos) életrajza, búcsúztatása és visszaemlékezései magyar és német nyelven. (Leltári száma: DM5572 és DM5573)
 • A Törökbálinti Községi Újság (később Törökbálinti Újság) feldolgozása kiegészült a 2003-2009 közötti időszakból történt válogatással: visszaemlékezések, jelentősebb események, a helyben vagy országosan ismert, törökbálinti kötődésű emberek életútja, munkássága, régészeti feltárások.
  (Szabad tárgyszó = "Községi Újság, 2007.07-től Törökbálinti Újság" ÉS az összetett keresésben a korskálán beütve: 2003 ill. 2009)

Újdonságok

2018. április 19.

 • "Múltidéző Képeslapok Törökbálintról, a 20. század első feléből". A törökbálinti helytörténeti gyűjtemény (Falumúzeum) képeslapgyűjteményének válogatott kiadása. A kötet magyar és német nyelven tartalmazza a képek leírását valamint a lapokon szereplő szövegek értelmezését. Leltári száma: DK016
 • "Egy hajdanvolt német település a főváros árnyékában II." Négy helytörténeti tanulmány Törökbálintról. Leltári száma: DK017
 • Régi képek a TTC múltjából, 200 fénykép. Szabad tárgyszó = labdarúgás.

Újdonságok

2018. március 26.

 • Magos Béla: Törökbálint és Diósd lakodalmas szokásai. Az Ethnographia-Népélet folyóiratból készült bővített különlenyomat hasonmás kiadása.
 • Franz Schunbach sz. Gulyás Ferenc festőművész grafikái, melyeket a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szakképzése során készített az 1930-as években.
 • A Néprajzi Múzeum gyűjteményéből páratlan, munka közbeni felvételek a törökbálinti kőbányáról 1930-ból.
 • A Néprajzi Múzeum gyűjteményéből Andrásfalvy Bertalan 1954-ben fényképezett képei a törökbálinti pincékről, pincesorról.

Újdonságok

 • Tóth Emese interjúja Garai Gyuláné Rózsikával, aki termelőszövetkezeti elnök majd tanácselnök volt Törökbálinton. A riport 2015-ben készült.
 • Összesen 300 óvodai, iskolai, elsőáldozási fénykép, köztük képek a törökbálinti első óvodáról és óvónőjéről, Metzker Annáról az 1890-es évekből.
 • Új rendezési lehetőségekkel bővült a rendszer, melyekkel időrend szerinti sorrendben lehet a tételeket megtekinteni:   

Kor: növekvő

Kor: csökkenő

Újdonságok

2018. január 5.

 • A 70 éves Lendvai Károly Férfikórus emlékfüzete, 1994
 • A 90 éves Lendvai Károly Férfikórus jubileumi kiadványa, 2014
 • Hollenzer László műemlékfotográfus egyedülálló felvételei a Majláth kastélyról, az épületről, a díszlépcsőről, a kastély belső termeiről
 • Merl, Pénzes, Kern, Domanics családok fényképei

Újdonságok

2017. november 16.

 • A Belgiumban élő Edgar Hermans "Kedves Magda" című rövidített írása édesanyjáról,   Horváth Magdáról, akinek gyermekként el kellett hagynia a szülőhazáját, Magyarországot.
 • A rendelkezésünkre álló valamennyi fénykép, amelyen népviseletbe öltözött személy látható.
 • A Scheirich és Heller családok fényképei.
 • Fényképek, amelyeken Szakály Mátyás látható.


Újdonságok

2017. október 19.

 • "Bölcsődei élet Törökbálinton" címmel foglalta össze Ásó Csabáné a törökbálinti bölcsődék történetét az 1948-ban megnyílt első intézménytől napjainkig
 • Állami hanggyár - újságcikk a Rácz zugban működő stúdió létrejöttéről
 • A Grimm és Allmann család fényképei

Újdonságok

2017. augusztus 24.

 • Scheirich Antal írása: Az én kedves kis falumban ... - emlékezések a régi iskoláról
 • Fényképek a bölcsődékről
 • Légifelvételek Törökbálintról 1988. körül
 • A Mária kongregáció fényképei
 • A Czink, Mondok, Gergete, Joszt, Steinhauser család fényképei

Újdonságok

2017. július 1.

 • Magyar és német nyelven bemutatkozik a Törökbálinti Hagyományőrző Svábkórus.
 • "A mi iskolánk Bálint Marci bácsi idejében -- Törökbálint, 1956-1971" c. könyv. Visszaemlékezések Bálint Márton iskolaigazgatóról és a törökbálinti Általános Iskoláról.
 • Székács Ákos, törökbálinti ötvösművész munkái, fényképeken, videofilmen. Ismertető a szakmai pályafutásáról.
 • Videofilm Székács Ákos 2007-ben rendezett kiállításáról. A művész bemutatja a kiállítás tárgyait, valamint a zománcképek készítésének technikáját. A film látogatást tesz Székács Ákos műtermében/műhelyében is.
 • A Troll család fényképei.

 • A Kocsmár/Tímár/Egeresi család fényképei.

Újdonságok

2017. június 9.

 • Dr. Virágh István életrajza, diplomata pályafutása: A felsővári "Kreiclitől" a nemzetközi diplomácia szintjére címmel
 • Dr. Sibalszky Zoltán visszaemlékezése Margitai József kormányfőtanácsos és családja törökbálinti életére 1919-1940 között
 • Gauland János írása a Tornádó zenekar törökbálinti megalakulásáról
 • Gyarmati Mihály: az 1773-as keletkezésű térkép értelmezése
 • A Mann/Virágh család fényképei
 • A Horváth/Szvoboda család fényképei
 • A Damásdi család fényképei
 • Volf Irma: Nagyapám c. írása. Volf Irma ebben az írásában nagyapja (nagyszülei) és érintőleg édesapja, Volf György nyelvésznek állít emléket.

Hírek

Újdonságok

2017. április 23.

A honlapra felkerült újdonságok 2017. március 31-e után:
Csébfalviné Szalay Erika diplomamunkájának magyar fordítása: Sitten und Bräuche in Törökbálint -- Szokások és hagyományok Törökbálinton.
Pettinger-Szalma Vendel tanulmánya: Önéletrajzi elemek Zimándy Ignác polemikus röpirataiban. 
A Kegyeleti park sírkövei, síremlékei a feliratok leírásával együtt.
A Törökbálinti Falumúzeum leltárában szereplő konyhai tárgyak és eszközök.
Törökbálintot bemutató szórólap, készült 2000-ben

Készülünk a nyilvános bemutatóra

2017. március 10.

Katalógusunkba a nyilvános bemutató idejére, mely 2017. március 31-én lesz, közel 2000 tétel került feltöltésre. Több száz régi képeslap böngészhető az 1900-as évektől 1960-ig. A képeslapok felvitelénél ügyeltünk arra, hogy az azokon olvasható üzenetek is rögzítésre kerüljenek. A Törökbálinti Községi Újságban és
Kerhelyiség-ben megjelent, múltat idéző cikkek digitalizálva, teljes szövegükkel olvashatók, kereshetők. Wittinger Antal és Zeiss Ferenc Törökbálintról szóló - magyar és német nyelvű - könyvei mellett számos tanulmány, diplomamunka lelhető fel a katalógusban, miként az 1970-1984 közötti időszak krónikái is. Katalógusunk két filmet is tartalmaz, az egyik a törökbálinti németek 1946-os elűzéséről szól, a másik a kihaló helyi sváb dialektust szólaltatja meg.

Leltár a Falumúzeumban

2017. március 10.

A katalógus a Helytörténeti Gyűjtemény - közismertebb nevén: a Falumúzeum -tárgyi anyagának egy részét is bemutatja. A gyűjtemény konyhai eszközeinek feldolgozása - fényképezése, leltározása - jelenleg is folyamatban van.