Újdonságok

2018. január 5.

 • A 70 éves Lendvai Károly Férfikórus emlékfüzete, 1994
 • A 90 éves Lendvai Károly Férfikórus jubileumi kiadványa, 2014
 • Hollenzer László műemlékfotográfus egyedülálló felvételei a Majláth kastélyról, az épületről, a díszlépcsőről, a kastély belső termeiről
 • Merl, Pénzes, Kern, Domanics családok fényképei

Újdonságok

2017. november 16.

 • A Belgiumban élő Edgar Hermans "Kedves Magda" című rövidített írása édesanyjáról,   Horváth Magdáról, akinek gyermekként el kellett hagynia a szülőhazáját, Magyarországot.
 • A rendelkezésünkre álló valamennyi fénykép, amelyen népviseletbe öltözött személy látható.
 • A Scheirich és Heller családok fényképei.
 • Fényképek, amelyeken Szakály Mátyás látható.


Újdonságok

2017. október 19.

 • "Bölcsődei élet Törökbálinton" címmel foglalta össze Ásó Csabáné a törökbálinti bölcsődék történetét az 1948-ban megnyílt első intézménytől napjainkig
 • Állami hanggyár - újságcikk a Rácz zugban működő stúdió létrejöttéről
 • A Grimm és Allmann család fényképei

Újdonságok

2017. augusztus 24.

 • Scheirich Antal írása: Az én kedves kis falumban ... - emlékezések a régi iskoláról
 • Fényképek a bölcsődékről
 • Légifelvételek Törökbálintról 1988. körül
 • A Mária kongregáció fényképei
 • A Czink, Mondok, Gergete, Joszt, Steinhauser család fényképei

Újdonságok

2017. július 1.

 • Magyar és német nyelven bemutatkozik a Törökbálinti Hagyományőrző Svábkórus.
 • "A mi iskolánk Bálint Marci bácsi idejében -- Törökbálint, 1956-1971" c. könyv. Visszaemlékezések Bálint Márton iskolaigazgatóról és a törökbálinti Általános Iskoláról.
 • Székács Ákos, törökbálinti ötvösművész munkái, fényképeken, videofilmen. Ismertető a szakmai pályafutásáról.
 • Videofilm Székács Ákos 2007-ben rendezett kiállításáról. A művész bemutatja a kiállítás tárgyait, valamint a zománcképek készítésének technikáját. A film látogatást tesz Székács Ákos műtermében/műhelyében is.
 • A Troll család fényképei.

 • A Kocsmár/Tímár/Egeresi család fényképei.

Újdonságok

2017. június 9.

 • Dr. Virágh István életrajza, diplomata pályafutása: A felsővári "Kreiclitől" a nemzetközi diplomácia szintjére címmel
 • Dr. Sibalszky Zoltán visszaemlékezése Margitai József kormányfőtanácsos és családja törökbálinti életére 1919-1940 között
 • Gauland János írása a Tornádó zenekar törökbálinti megalakulásáról
 • Gyarmati Mihály: az 1773-as keletkezésű térkép értelmezése
 • A Mann/Virágh család fényképei
 • A Horváth/Szvoboda család fényképei
 • A Damásdi család fényképei
 • Volf Irma: Nagyapám c. írása. Volf Irma ebben az írásában nagyapja (nagyszülei) és érintőleg édesapja, Volf György nyelvésznek állít emléket.

Hírek

Újdonságok

2017. április 23.

A honlapra felkerült újdonságok 2017. március 31-e után:
Csébfalviné Szalay Erika diplomamunkájának magyar fordítása: Sitten und Bräuche in Törökbálint -- Szokások és hagyományok Törökbálinton.
Pettinger-Szalma Vendel tanulmánya: Önéletrajzi elemek Zimándy Ignác polemikus röpirataiban. 
A Kegyeleti park sírkövei, síremlékei a feliratok leírásával együtt.
A Törökbálinti Falumúzeum leltárában szereplő konyhai tárgyak és eszközök.
Törökbálintot bemutató szórólap, készült 2000-ben

Készülünk a nyilvános bemutatóra

2017. március 10.

Katalógusunkba a nyilvános bemutató idejére, mely 2017. március 31-én lesz, közel 2000 tétel került feltöltésre. Több száz régi képeslap böngészhető az 1900-as évektől 1960-ig. A képeslapok felvitelénél ügyeltünk arra, hogy az azokon olvasható üzenetek is rögzítésre kerüljenek. A Törökbálinti Községi Újságban és
Kerhelyiség-ben megjelent, múltat idéző cikkek digitalizálva, teljes szövegükkel olvashatók, kereshetők. Wittinger Antal és Zeiss Ferenc Törökbálintról szóló - magyar és német nyelvű - könyvei mellett számos tanulmány, diplomamunka lelhető fel a katalógusban, miként az 1970-1984 közötti időszak krónikái is. Katalógusunk két filmet is tartalmaz, az egyik a törökbálinti németek 1946-os elűzéséről szól, a másik a kihaló helyi sváb dialektust szólaltatja meg.

Leltár a Falumúzeumban

2017. március 10.

A katalógus a Helytörténeti Gyűjtemény - közismertebb nevén: a Falumúzeum -tárgyi anyagának egy részét is bemutatja. A gyűjtemény konyhai eszközeinek feldolgozása - fényképezése, leltározása - jelenleg is folyamatban van.